KDV มีบริการรับจัดหา รับงานจ้างเฉพาะเจาะจง งานจ้างเหมาบริการแรงงานจากภายนอกในกิจการของท่านทุกประเภท เราสรรหาแหล่งแรงงาน ผู้รับเหมา ผู้รับงานภายนอกที่ดี มีคุณภาพให้ธุรกิจของท่านหมดกังวล และเติบโต ก้าวแกร่งไปด้วยกัน และป้องกันไม่ให้พนักงานผู้รับเหมาค่าแรงสร้างปัญหาด้านกฎหมายแรงงานตามมาตรา 11/1 อย่างแน่นอน เรารับรองหากมี ยินดีคืนเงินค่าธรรมเนียมการให้บริการในงวดเกิดปัญหาและให้ผู้ว่าจ้างถอนสัญญาได้ทันที โดยไม่มีเงื่อนไข
►พร้อมกันนั้น เรายังมีการจัดจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการที่หลากหลายในลักษณะสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรร เลือกแหล่งผลิตหรือผลิตเองให้มีคุณภาพพิเศษเฉพาะในแบบฉบับของ KDV™ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ และจะให้บริการผลิตสินค้า บริการภายใต้แบรนด์สินค้าในเครือ KDV อย่างครบวงจรในอนาคตอีกด้วย