KDV ให้บริการด้านอาหาร เครื่องดื่ม จำหน่าย แปรรูปผักปลอดสารพิษ อันเป็นหนึ่งในธุรกิจของเรา ซึ่งจะพร้อมให้บริการในเร็วๆ นี้ หากท่านสนใจ สามารถติดตามข่าวสาร ความคืบหน้าและความหลากหลายของบริการในกลุ่มนี้ของเราได้

► พบกับบริการนี้ ได้ในเร็วๆ นี้