อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ | อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ | อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา | ค่าตอบแทนรายชั่วโมง สำหรับผู้สูงอายุ

แสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ | อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ | อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา | ค่าตอบแทนรายชั่วโมง สำหรับผู้สูงอายุ | ข้อแนะนำการปรับค่าจ้าง และ อื่นๆ

 

https://www.mol.go.th/อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ/