คดีประวัติศาสตร์ Outsource มาตรา 11/1
คดีถึงที่สุดแล้ว นายจ้างชนะเป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย
วางแผน บริหาร Outsource และดำเนินการทางคดีแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด โดย
อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

เชิญ Download คำพิพากษาได้เลยที่นี่ ทีเดียวในประเทศไทยครับ

1. คำพิพากษาศาลแรงงาน ภาค 2 ที่ 700/2560 Outsource มาตรา 14/1

กดเลย ตรงนี้ ► คำพิพากษาศาลแรงงาน ภาค 2 ที่ 700/2560

เพิ่มเติมการวิเคราะห์ ► https://goo.gl/CA3oiX

2. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ 965/2560 Outsource มาตรา 14/1
เพิ่มเติมการวิเคราะห์   https://goo.gl/NeuV2J