ร่วมงานกับ KDV

 

► บริษัท กฤษฎ์ ดี-วี จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า KDV) ได้กำหนดและแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็นหลายกลุ่มธุรกิจด้วยกัน ซึ่งได้เริ่มดำเนินการในบางกลุ่มธุรกิจไปแล้ว มีการดำเนินการในรูปแบบคู่ขนานกันไปด้วย และจะต่อยอดให้ครบถ้วน สมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้ นี่คือปณิธานของเราที่จะรังสรรค์สิ่งที่ดี มีคุณภาพ พัฒนายั่งยืนและต่อเนื่องเพื่อมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มพึงพอใจ
เรายินดีสรรหา คัดเลือกบุคลากรที่มีความกระตือรือร้น รักงานบริการ พร้อมจะก้าวหน้าไปพร้อมกับเรา เราพร้อมแล้ว คุณพร้อมหรือยัง? หากพร้อมเลือกตำแหน่งงานว่าง แล้วรีบสมัครทันที
 
สนใจติดต่อ 
สายสรรหาและพัฒนาบุคลากร (Recruitment and Development Line)
บริษัท กฤษฎ์ ดี-วี จำกัด (KriszD D-V Corp.,Ltd.)
Recruiter                            : คุณกรดา อุทัยรัตน์
E-Mail                                :  KDV@Kriszd.com
Contact Phone number     : 089 968 1884