พบกับอีก 1 ช่องทางผ่าน LinkedIN
ทั้งจาก Website และ Application ทาง App Store และ Google Play

►เพื่อให้สมาชิกและผู้เข้าเยี่ยมชม website ได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่างๆ จาก KDV™ ผ่าน อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์ ทาง...

 

♦ LinkedIn คือ social network ทางด้านอาชีพการงานที่ใหญ่ที่สุด มีสมาชิกมากกว่า 175 ล้านคนทั่วโลก และมีการพัฒนารูปแบบการทำงานของระบบอย่างต่อเนื่อง ในการที่จะช่วยทั้งผู้ที่เป็นลูกจ้าง นายจ้าง และบริษัทจัดหางาน ในการใช้ฐานข้อมูลเชื่อมโยงกันได้อย่างง่ายได้

สามารถ Download LinkedIn ฟรี ได้ทาง webSite หรือ Application

ผ่าน   
หรือ 

Click for LinkedIn KDV™ ► https://www.linkedin.com/in/อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์/

บริหารโดย...

อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

มือบริหารกฎหมายแรงงาน อันดับ 1 ของประเทศไทย

ภายใต้สโลแกน "เพราะเราไม่พลาด...อยู่แล้ว" เป็นประกัน 

"Aj.Kriszd...who has never been defeated in Labour Laws cases."

อันดับหนึ่ง บูรณาการกฎหมายแรงงาน ทรัพยากรมนุษย์ และธุรกิจในประเทศไทย 

(Leading specialist in integrated Labour Laws Human Resource and Business Management in Thailand)

#Leading Thai Specialist