ให้บริการลับสุดยอด
ที่ปรึกษาเหนือที่ปรึกษา | A consultant beyond consultants
Providing confidential top hit service

♦️ให้บริการเหมือนเดิม สุดยอดอย่างที่เคยทำมา ประสบการณ์ 15 ปี เป็นประกัน แต่เพิ่งคิดมา PR วันนี้ -> 31 กรกฎาคม 2561
 
สนใจบริการสอบถามมาได้ที่ :
 
▪️ ที่ปรึกษาเหนือที่ปรึกษา
▫️ บริการยอดฮิต ทำแบบลับๆ
▪️ ขายดีที่สุด
▫️ รายเดียวในประเทศไทย
▪️ บริษัทใหญ่เลือกใช้ ได้ผลเกิน 100%
▫️ เงื่อนไขต้องเป็นไปตามเท็คนิค สไตล์ และวิธีการของอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์ เท่านั้น
▪️ โดย...ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านกฎหมายแรงงานบูรณาการอันดับ 1 ในประเทศไทย
 
 
♦ อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์ ยินดีเป็นมือปืนรับจ้าง บริการรับจ้างวินิจฉัยและตรวจสอบที่ปรึกษาและผลของการได้รับคำแนะนำจากให้คำปรึกษาของบรรดาที่ปรึกษาซึ่งองค์กรเคยจ้างมาแล้ว แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ ดำเนินการโดย ที่ปรึกษาเหนือที่ปรึกษา
 
♦️ บริการลับเฉพาะ ทำเงียบ ไม่เปิดเผยสาธารณะ แต่เปลือยและแฉหมดเปลือกให้องค์กรผู้ว่าจ้าง ได้รู้เทคนิค เล่ห์เหลี่ยม กลอุบาย วิธีการยอกย้อน ซ่อนเงื่อน จนสามารถทำ checklists วินิจฉัยได้ในอนาคตว่าที่ปรึกษาแบบไหนที่ควรจ้าง แบบไหนควรหยุด หรืออย่าไปจ้าง
 
▪️ ที่ปรึกษาไม่ได้รู้ทุกเรื่อง และที่ปรึกษาไม่ได้เก่งทุกคน คุณและองค์กรจะรู้ได้ยังไง อาจารย์กฤษฎ์ให้คำตอบได้
 
“ที่ปรึกษารายใดไม่ได้งาน งานถูกปฏิเสธ หรือถูกยกเลิกงาน...อาจเป็นเพราะถูกเราตรวจสอบแล้ว ไม่ผ่าน ก็อาจเป็นได้”
 
•••••••••••••••••••••••••
 
▫️ A consultant beyond consultants
 
▪️ Providing confidential top hit service 
 
▫️ Best selling
 
▪️ Only one person in Thailand
 
▫️ Big companies have used his service with over 100% result.
 
▪️ Terms must be only on AJK Kriszd U-thairatn technique, style and method. 
 
▫️ By EXPERT and ADVISOR NO.1 on the Integrated Labour Laws in THAILAND
 
▪️ Ajarn Kriszd U-thairatn is pleased to be employed as a gunman to judge and to inspect consultants and the result of consultations which organizations who have employed several consultants without ever having success.
 
▪️ Ajarn Kriszd U-thairatn will act as a consultant beyond consultants,
providing service in secret, silent and not open to the public.
But will expose to organizations knowledge of techniques, tricks, complicated methods, insidiousness etc. until the organisations will be able to make check lists of consultants for future consideration as to which consultant should be employed or should not be employed at all.
 
♦️ Not every consultant has knowledge of every matter nor is every consultant smart.
▫️ How can you and other organizations know?
 
▪️ Ajarn Kriszd can give the answers.
 
Any consultant who cannot get a job, whose job presentation has been refused or cancelled which may be because of not passing our inspection which is quite possible.
.