วิสัยทัศน์ / จินตทัศน์ (Vision)

 

 

"เรามุ่งมั่นให้ธุรกิจที่หลากหลายและแตกต่าง ทันสมัย ประสบผลสำเร็จอยู่ในระดับแนวหน้า บนพื้นฐานความรับผิดชอบ" tset

“Our commitment is to push our variety of different and modern products, to be successful in this endeavor and to be in the front line of marketers but on an ethical basis.”