คำถามจากลูกค้าในการอบรมสัมมนา น่าสนใจ

เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2560 18:20, สุภาพร อาทรกิจ <pie_apple18@hotmail.com> เขียนว่า:

เรียนอาจารย์กฤษฎ์
รบกวนสอบถามเรื่องการปิดสาขาของบริษัทจ.เชียงราย และแจ้งให้พนักงานย้ายมาปฎิบัติงานยังสาขา เชียงใหม่ 
 
1 บริษัทแจ้งล่วงหน้าก่อน30วัน ไม่ต้องจ่ายค่าบอกกล่าวลวงหน้า 1 เดือน?
2 พนักงานที่ไม่สามารถย้ายไปปฎิบัติงาน โดยให้เหตุผลว่ากระทบต่อครอบครัว จ่ายชดเชย ตาม มาตรา120?
3.พนักงานจะมีผล31มีค 60 หากในระยะนี้ มีการขาดงาน3วันติดกัน หรือเหตุไม่สมเหตุสมผล ไม่จ่ายเงินชดเชยพิเศษได้รึป่าวค่ะ
 
ตอบ
ข้อกฎหมาย
ภาพในบรรทัด 1
ภาพในบรรทัด 2
 
 ตอบข้อ 1 : ครับ แจ้งล่วงหน้าก่อน 30 วัน ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
ตอบข้อ 2 : หาก "มีผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตตามปกติของลูกจ้างหรือครอบครัว นายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้าง
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันย้ายสถานประกอบกิจการ ในการนี้ ถ้าลูกจ้างไม่ประสงค์
จะไปทำงานด้วยให้ลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
นายจ้างหรือวันที่นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี โดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชย
พิเศษไม่น้อยกว่าอัตราค่าชดเชยที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับตามมาตรา ๑๑๘
ดูวรรค 1 เขียนชัดครับ เป็นไปตามมาตรา 120 และให้จ่ายตาม Rate มาตรา 118 คือ
ภาพในบรรทัด 3
ครับ
ตอบข้อ 3 : ได้ครับตามมาตรา 119 (5)
 
 
ภาพในบรรทัด 6
ภาพในบรรทัด 5

 

 

เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2560 14:17, Sopida Sae-lee <sopida.sa@kskgroup.com> เขียนว่า:

เรียน อาจารย์กฤษฎ์

 

ขออนุญาตแนะนำตัวนะคะ โสภิดา จากบริษัทเคเอสเค ประกันภัยค่ะ ที่วันก่อนได้มีโอกาสเข้าอบรมสัมมนากับอาจารย์ในหัวข้อวินัยลงโทษฯกับทางธรรมนิติ (ที่โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว)ค่ะ ที่ตอนท้ายการสัมมนามีการสอบถามอาจารย์ไปเรื่องบริการเขียนข้อบังคับการทำงานใหม่ทั้งหมดค่ะ ไม่แน่ใจอาจารย์พอจะจำได้มั้ยคะ

พอดีกลับมาแล้วเกิดนึกขึ้นได้อีกประเด็นหนึ่งค่ะ เรื่องเกี่ยวกับการลงโทษพนักงานที่มาทำงานสายเป็นประจำ เนื่องจากปัจจุบันที่บริษัทฯไม่ได้มีการลงโทษใดๆเลย เพียงแต่มีอีเมลประกาศเตือนเป็นระยะๆ (4-5 เดือนต่อครั้ง) เรื่องขอให้สแกนนิ้วเพื่อบันทึกเวลาเข้า/ออกและขอให้มาทำงานให้ตรงเวลา แต่ก็ไม่ได้มีการลงโทษเป็นกิจลักษณะ คำถามคือ

1) หากตอนนี้ทางบริษัทฯอยากจะดำเนินการลงโทษ เช่น ออกหนังสือเตือน ให้แก่พนักงานที่มีการมาสายเกิน ครั้งต่อเดือน จะทำได้หรือไม่ และหากออกหนังสือเตือนครบ ครั้งแล้ว หากมีครั้งที่ 3 อีก สามารถไล่ออกโดยไม่จ่ายค่าชดเชย ได้หรือไม่คะ หรือในกรณีนี้ต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าบอกกล่าวล่วงหน้า หากไม่ได้ อาจารย์แนะนำให้ดำเนินการแบบใด

ตอบ ทำได้ครับหากมีเขียนเป็นวินัยไว้ชัดเจน ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของเรา ก็ไม่ต้องเตือนครบ 3 ครั้งครับ ครั้งที่ 2 เลิกจ้างได้เลย เว้นแต่จะปรานีก็ไม่ว่ากันแต่จะเป็นธรรมเนียมที่เป็นคุณมากกว่ากฎหมาย อีกหน่อยจะเตือนแล้วเลิกจ้างอาจต้องรอครั้งที่ 3 เสมอไปจะยุ่ง ให้ระวังด้วยครับ ทำถูกต้องก็ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยสักบาทครับ 

 

2)  หากต้องการทำการไม่จ่ายค่าจ้างในส่วนของการมาสายตามจริง เช่น ทั้งเดือนสายไป 180 นาที ทางบริษัทจะไม่จ่ายเงินเดือน 180 นาทีที่มาสายไป ทำได้หรือไม่คะ ที่ผ่านมาไม่เคยทำ แต่หากจะทำจำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าสักระยะ เช่น 2 เดือนและออกประกาศทางอีเมลล์ให้พนักงานทุกคนทราบ (แต่ไม่ได้ให้ทำเซ็นต์ยินยอม?) อย่างนี้ ทำได้หรือไม่คะ ผิดกม.แรงงานหรือไม่คะ

รบกวนขอคำปรึกษาอาจารย์ด้วยค่ะ และขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ตอบ ทำได้ครับ ดูข้อบังคับว่ามีหรือไม่ ถ้ามีลงโทษตัดตามจริงแบบนี้ไม่ผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน มาตรา 76 เพราะมาตรานั้นไม่ได้พูดถึงตัดค่าจ้าง OT OT วันหยุดและค่าทำงานวันหยุดว่าทำไม่ได้กรณีผิดวินัย คำพิพากษาฎีกาก็มีแล้วครับ
แต่ถ้าไม่มีเขียนไว้ต้องรีบแก้ข้อบังคับ อีกหน่อยเราประกาศเพิ่มโทษจะได้สะดวกครับ ไม่ต้องให้พนักงานยอม แต่หากไม่มีเขียนไปเพิ่มโทษเข้าต้องให้ยอมก่อนครับ หากพนักงานไม่ยอมการลงโทษจะเป็นโมฆะได้ 

 

 

หมายเหตุ : กรณีที่ KDV ระบุว่า (โปรดติดตามต่อไป) IT IS UNDER PREPARATION AND WILL SATISFY KDV'S MISSION SHORTLY. อาจใช้ระยะเวลาในการดำเนินการตามความจำเป็นและเหมาะสม