18.07.2561 Public Hearings TLS 8001
มาประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย
(Thai Labour Standards) น่าจะผ่านปีนี้ ก็จะเป็น TLS8001 : 2018 <2561>

18.07.2561
Public Hearings TLS 8001
 
มาประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (Thai Labour Standards) น่าจะผ่านปีนี้ ก็จะเป็น TLS8001 : 2018 <2561>
▪️ข้อกำหนดมีการปรับเปลี่ยน จึงต้องรีบทำความเข้าใจให้ครบทุกประเด็น หากผู้เข้าประชุมไม่เตรียมตัวมาอย่างดี หรือทำความเข้าใจให้ไวก่อน จะทำให้การอภิปราย ให้ความเห็นกร่อยได้เช่นกัน หัวข้อบอกชัด “การอภิปรายและการชี้แจงเพื่อรับฟังความคิดเห็น”
 
ฉะนั้นต้องมีข้อมูลเพียงพอจะร่วมอภิปราย เนื่องจากไม่ใช่การอธิบายหรือบรรยายให้ความรู้ร่างข้อกำหนด มรท.8001 ทำให้กว่าจะตั้งหลักกันได้ ต้องเสนอให้วิทยากรไล่เรียงอธิบายข้อกำหนดพอสังเขปไวๆ ให้จบก่อน ส่วนใครใคร่จะถาม จะอภิปราย จะเสนอ เรียนเชิญทีหลังจะดีกว่า งานนี้วิทยากรและผู้ดำเนินการอภิปรายตั้งหลักและไปด้วยดีครับ
 
 
ร่างข้อกำหนด TLS8001 (ฉบับนำไปใช้รับฟังความคิดเห็นฯ) คลิ๊กที่นี่ ► ร่างข้อกำหนด TLS
ข้อกำหนด TLS8001 : 2010 (2553) ฉบับปัจจุบัน คลิ๊กที่นี่            ► ข้อกำหนด TLS8001 2010 (2553)
ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง
ระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย 
เริ่มใช้วันที่ 20 มิถุนายน 2561             คลิ๊กที่นี่ ► ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง
 
 
▫️ได้พบเจอกับท่านอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ฅนเคยทำงานร่วมกันมานานครับ ได้มีโอกาสเจออีกครั้งท่านเป็นอธิบดีซะแล้ว ถือว่าเป็นฅนคุณภาพคนหนึ่งครับ เก่งและดี ยินดีที่เห็นท่านก้าวหน้ามาอยู่ในจุดที่สูงที่สุดของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อ้อ❕❗️เราเคยสอนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวด้วยกันด้วยครับ
 
ขอตัวช่วงบ่ายมีนัดสำคัญฉุกเฉินกับลูกค้าอีกรายอยู่ต่างจังหวัด แต่ฝากประเด็นไว้แล้วจะติดตามอย่างใกล้ชิดครับ จำเป็นครับ งานชนกัน สำคัญเท่ากันครับ จึงขอแบ่งเวลาให้ครึ่งๆ และจะส่งการบ้านให้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องนะครับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#ร่างมาตรฐานแรงงานไทย #มรท8001 #ความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของธุรกิจ
.