คำพิพากษาศาลแรงงาน ภาค2 ที่ 700/2560
คดีประวัติศาสตร์ ดำเนินและบริหารการคดี
โดย อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

"ʄ live U͛βιQu̫ίTⓄṳṧ by AJK" คดีในศาลชั้นต้น ศาลแรงงาน ภาค2 ชลบุรี
 
คดี outsource ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน มาตรา 11/1 เป็นคดีประวัติศาสตร์ของกฎหมายแรงงานไทยและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่นายจ้างชนะเป็นคดีแรกและคดีเดียวในเวลานี้ วันนี้ขอเป็น คำพิพากษาศาลชั้นต้นก่อน ค่อยๆ ไล่เรียงกันไป
อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์ ขออาสานำ  คำพิพากษาศาลแรงงาน ภาค2 ที่ 700/2560 มาอ่านและวิเคราะห์ให้ฟัง จะๆ ตี เค้นประเด็นลึกๆ เป็นคดีที่ทำมากับมือ และแพ้คดีแรงงานไม่เป็น เป็นประกันครับ
 
ติดตามผ่าน facebook ที่ Link : https://www.facebook.com/KDV.Corp/videos/394311127690939/
 
ติดตามผ่าน YouTube KDV Channel ที่ Link : https://www.youtube.com/watch?v=p6S5OTreYYI
 
ความเป็นมา :
มีทั้งลูกศิษย์ลูกหา นักกฎหมาย คนทำงาน HR นายจ้างผู้ประกอบการ และล่าสุดบริษัท outsource ที่แพ้คดีแรกไปแล้ว (มาบ่นให้ฟัง รู้งี้จ้างอาจารย์ดีกว่า) และที่แพ้ต่อเนื่องกันมา จะสอบถามถึง...คดีประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเฉพาะคดีชำนัญพิเศษอย่างคดีแรงงานที่เกี่ยวกับการที่นายจ้างไปจ้างเหมาแบบ outsource ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน มาตรา 11/1 คำถามมีว่า...
1. คดีใดในประวัติศาสตร์ที่นายจ้างชนะมาตรา 11/1 เป็นคดีแรกและคดีเดียวในเวลานี้
2. คดีใดในประวัติศาสตร์ที่ศาลระบบใหม่ด้านแรงงานตัดสินมาตรา 11/1 เป็นคดีแรกแล้วนายจ้างชนะ
3. ใครทำคดี บริหารจัดการก่อน ระหว่างและหลังคดีนั้น
 
⚖️คำตอบ ข้อ 1. คำพิพากษาศาลแรงงานภาค2 ที่ 700/2560
✨อ้างอิง :
คดีหมายเลขดำที่ 1001/2559 และ
คดีหมายเลขแดงที่ 700/2560
วันที่พิพากษา : 3 พฤษภาคม 2560
วันอ่านและนัดฟังคำพิพากษา : 3 พฤษภาคม 2560
 
⚖️คำตอบ ข้อ 2. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ (แผนกคดีแรงงาน) ที่ 965/2560
✨อ้างอิง :
วันที่พิพากษา : 28 สิงหาคม 2560
วันอ่านและนัดฟังคำพิพากษา : 27 พฤศจิกายน 2560
 
⚖️คำตอบ ข้อ 3. อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
 
 
อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์ 
นักวิทย์ศิลป์ 
ผู้นำแห่งกฎหมายแรงงานแบบบูรณาการ อันดับหนึ่งในประเทศไทย
ผู้ไม่เคยแพ้คดีแรงงาน เชี่ยวชาญการบริหาร เข้าใจนายจ้างลูกจ้าง