ศาสตร์และศิลป์การบริหาร ฅน ตอน บริหารให้เป็น แต่ อย่าหลงไหลในโลกาภิวัตน์

พจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน ให้ความหมายคำว่า “ฅน” หมายถึง มนุษย์  พอเปิดไปดูความหมายของคำว่ามนุษย์ ก็หมายความว่า สัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผล สัตว์ที่มีจิตใจสูง  ครับ การที่เราจะเป็นคนที่มีเหตุผลต้องอาศัยสมองมากที่สุด คนเรานั้นไม่ได้รู้อะไรมาเท่ากันก็จริง แต่ก็สามารถเรียนรู้ทันและนำหน้ากันได้เสมอตราบที่เราไม่คิดท้อถอยหรือขี้เกียจ การที่จะไปตื่นเต้น ตื่นกลัวกันไปตามกระแสนั้นท่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนัก การที่เรารักการอ่าน การเรียนรู้ มากเท่าใดก็จะเป็นผลดีต่อเรามากเท่านั้น ต้องทำตัวให้นำกระแสอยู่เสมอหรือไม่ก็ให้ทันกระแสก็จะดี บางครั้งบางคราต้องสวนกระแสบ้างเหมือนกัน โลกการบริหารเป็นโลกของความขัดแย้งในตนเองเสมอมาครับ ต้องขยันเรียนรู้และปรับใช้ให้เก่งถึงขนาดที่เรียกได้ว่าหาตัวจับยาก อย่าคิดว่าเป็นเรื่องหนึ่งในร้อยหรือหนึ่งในล้านนะครับ ท่านจะได้รู้เหลี่ยมคูการบริหารไว้บ้างก็จะดี ในโลกของการแข่งขันเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้ ศึกษาคู่แข่งขันของเรา นั่นย่อมทำให้เรามีภาษีที่ดีกว่าครับ จำไว้ว่าตำราบริหารใดๆ ก็ไม่มีสอนนะครับ ต้องขวนขวายเอง จับประเด็นให้ได้คั้นให้อยู่หมัดนะครับ ข้อสำคัญอย่าให้หลุดกระแสไปได้นะครับ...

►อ่านต่อ Click & Free Download ด้านล่างนี้ได้เลย

/ศาสตร์และศิลป์การบริหาร ฅน ตอน บริหารให้เป็น แต่ อย่าหลงไหลในโลกาภิวัตน์.pdf