ศาสตร์และศิลป์การบริหาร ฅน ตอน ต้องทั้งเก่งคิด เก่งคน เก่งเรียน(รู้) เก่งงาน และเก่งดำเนินชีวิต สารพัดแบบครบเครื่อง HR จึงอยู่รอด

ศาสตร์และศิลป์การบริหาร ฅน ตอนนี้ ชื่อยาวเหลือเกิน

การบริหารจัดการของฝ่ายจัดการ กับ นโยบายเน้น “ฅน”    เป็นเรื่องที่เราต้องมาถกกัน เพราะเราต้องการเห็นบรรษัทภิบาลในเมืองไทยเรา อย่างที่โฆษณาชิ้นหนึ่งของเครือซิเมนต์ไทยกล่าวไว้ ฉะนั้นเราต้องสร้างวัฒนธรรมที่เป็นกลาง เป็นธรรม มีหลักการอธิบายได้ด้วยเหตุและผล  อาชีพนักการบริหารงานบุคคลเป็นอาชีพหนังหน้าไฟ เป็นอาชีพที่ทรงคุณค่าเป็นวิชาชีพไม่ใช่ใครมาเป็นมาทำก็ได้ ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ จึงต้องปฏิบัติอย่างสุจริต ตรงไปตรงมา ท่านต้องเป็นกลางที่สุด เป็นธรรมไร้จริตวิชามาร แม้จะยากในความเป็นจริง แต่จำเป็นต้องสร้างให้เกิดการยอมรับและเกรงใจจากฝ่ายจัดการด้วย
 
การปฏิบัติงานด้านการบริหารบุคคล ซึ่งต้องให้คำแนะนำต่อฝ่ายจัดการ แล้วยังต้องรับนโยบายฝ่ายจัดการมาปฏิบัติ รวมถึงการดูแลให้เกิดความเป็นธรรมกับพนักงานทั้งหมดอย่างเท่าเทียมกัน ตามระเบียบการบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลควบคู่ด้วยนั้น เท่ากับเป็นผู้คุมกฎ ท่านห้ามทำผิดกฎเสียเอง  จุดยืนคือความเป็นธรรม
 
►อ่านต่อ Click & Free Download ด้านล่างนี้ได้เลย