อดใจรอ...
พบกับ ALADDIN s สุดยอด Application จาก KDV

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาและออกแบบโดย KDV อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์ และทีมงาน ATI (Advtech Innovation) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมด้วยทีมงานเขียน Softwares มืออาชีพจากประเทศอินเดียและบังคลาเทศ และจะมีการแจ้งเพื่อ Update App. ให้มีความทันสมัยเป็นระยะๆ เมื่อระบบปฏิบัติการ iOS (Apple iPhone) หรือ ระบบปฏิบัติการ Android มีการเปลี่ยน Version 

คุณสมบัติเบื้องต้น : เพื่อให้ App. "ALADDIN" เป็นตะเกียงวิเศษที่ทำให้ความต้องการของท่านได้รับการตอบสนองจากกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าของท่านได้อย่างสะดวก ง่ายดาย ทั่วถึง และหลากหลาย

(1) ใช้สำหรับการสรรหา คัดเลือกบุคลากรทุกตำแหน่งงาน ทุกสาขา อาชีพให้นายจ้าง/ผู้ประกอบกิจการและผู้หางานทำ ผู้สมัครงานและลูกจ้างที่ประสงค์เปลี่ยนงานได้เป็นจุดนัดพบผ่าน App. นี้ ในลักษณะให้นายจ้าง/ผู้ประกอบกิจการเลือกใช้บริการจาก KDV ได้ 2 รูปแบบ คือ 

รูปแบบที่ 1 : ลงโฆษณาหาผู้สมัครงานผ่าน App. "ALADDIN"

รูปแบบที่ 2 : ใช้บริการขอให้ KDV หาผู้สมัครงานตามคุณสมบัติที่ท่านประสงค์ได้

ทั้งนี้ ผู้หางานทำ ผู้สมัครงานและลูกจ้างที่ประสงค์เปลี่ยนงาน ใช้บริการ App. "ALADDIN" ฟรี

(2) ผู้ประกอบกิจการ เจ้าของ นายจ้าง ผู้บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้สนใจพัฒนาตนเองและรักความก้าวหน้า ฯลฯ สามารถค้นหาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร การศึกษา ดูงาน ทัศนศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้หลากหลายรูปแบบจากบริการของ KDV (จัดเองและบริหารเอง) และหรือจากพันธมิตรสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

(3) สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรใดๆ ทั้งในและต่างประเทศสามารถขอใช้บริการจาก KDV เพื่อให้ลงโฆษณาผ่าน App. "ALADDIN" ของเราได้ อันเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายหลักสูตร บริการด้านการฝึกอบรมของท่านเองได้อีกทางหนึ่ง เพราะ KDV จะมีฐานข้อมูลลูกค้าที่หลากหลายและเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างกว้างขวางต่อเนื่อง

(4) ลูกค้าของ KDV สามารถใช้ทุกๆ บริการที่มีของ KDV และที่ปรากฏจาก website "www.KRISZD.com" ผ่าน  App. "ALADDIN" ของเราได้โดยตรง ไม่ต้องผ่าน website "www.KRISZD.com"  ก็ได้ และข้อมูลจาก website "www.KRISZD.com"  จะเชื่อมโยงกับ  App. "ALADDIN" เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันทุกครั้ง

(5) ที่ปรึกษาทุกสาขาอาชีพ หากสนใจจะประชาสัมพันธ์ตัวท่านและบริการของท่าน สามารถลงโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่าน  App. "ALADDIN" ของเราได้อีกช่องทางหนึ่ง เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของท่านมาเลือกขอรับบริการให้คำปรึกษาจากท่านโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาใดๆ ก็ตาม เช่น ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน ด้านการบัญชี ด้านจัดซื้อ ด้านการผลิต ด้านคุณภาพ ด้านเทคโนโลยี ด้านบริการ ด้านการตลาด/การขาย เป็นต้น

(6) ให้การหา "แรงงานต่างด้าว" ง่ายขึ้น โดยผู้ประกอบกิจการ เจ้าของ นายจ้าง ผู้บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ต้องการอัตรากำลังคนต่างด้าว หรือบริษัทจัดหาคนต่างด้าวมาทำงานให้นายจ้างตามกฎหมายใหม่ สามารถนำความต้องการของท่าน มาลงโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่าน  App. "ALADDIN" ของเราได้ และจะต่อยอดไปถึงคนต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงานในราชอาณาจักรไทยด้วย จะได้เข้ามาดูและเลือกงานที่เหมาะสมกับคนต่างด้าวนั้นๆ ได้

นี่คือคุณสมบัติที่วิเศษที่สุด ครอบคลุม ยิ่งใหญ่และปังอย่างยิ่ง รอให้ท่านสัมผัสไม่นานเกินรอ

และเราจะประชาสัมพันธ์เป็นระยะๆ

 

ประชุมติดตามงาน Update 08.01.2561