น้ำ กับ แก้ว ปรัชญาการดำเนินชีวิต ...การงาน ... ครอบครัว ใช้ได้หรือไม่?

มาพบการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ในมุมมองหลากหลายของคำว่า "น้ำ" ????กับแก้ว????ในแต่ละสถานะกันครับ กลั่นกรองรอบด้านให้ท่านเลือกนำไปใช้ตามแต่ใจและจริตของตน


???? "ʄ live U͛βιQ⃕u̫ίTⓄṳṧ by ????????AJK" กับบทสรุปในการบริหารจัดการ การดำเนินชีวิตที่น่าสนใจ

ดูย้อนหลังทาง YouTube ช่อง KDV's Channel ได้ครับ

♦