หลักสูตรการฝึกอบรม

 • HR : Human Resource Management and Development

  ถ้าคุณกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญ ที่เป็นมืออาชีพสอนและให้ข้อคิด แนวทางด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ถูกต้อง ครบวงจร ทวนสอบเชื่อมโยงกฎหมายไม่ให้ผิดทั้งแพ่งและอาญา เราช่วยท่านได้ทุกรูปแบบ ...กล้ารับประกันคุณจะพอใจ

 • BM : Business Management and Business Process Analysis

  สอน แนะการวิเคราะห์กระบวนการธุรกิจจนสร้างผังกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Chart/Map) แบบใช้ได้จริง ที่ปรึกษาที่นี้ที่เดียวได้รับถ่ายทอดมาตรฐานโลกจาก BSI (ฺThe British Standards Institution) สูตรลับ ไม่เปิดเผย

 • LG : Legal Ethics Good Governance and CSR

  บรรยาย สอน ชี้แนะ บอกลู่ทาง กฎหมาย ธรรมาภิบาล จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ เรารับรู้และเข้าใจความรู้สึกและต้องการของท่านดี มุ่งเล็งผลเลิศ จากประสบการณ์จริง ค้นคว้าฎีกาทันต่อเหตุการณ์

 • MS : Marketing and Sales (Customer Relation) Management

  สอน แนะ บอกหมดไม่มีกั๊กด้านการตลาด การขาย ประชาสัมพันธ์ การสื่อสารกับลูกค้า (ลูกค้าสัมพันธ์) การดำเนินการ Contact/Call Certer มั่นใจและไว้ใจเรา...เรารับประกัน

 • CP : Core Business Process for Individual Customer (Tailor Made)

  สูตรและเคล็ดลับที่ไม่เปิดเผย ไม่รับสอนเป็นการทั่วไป เราสอน แนะนำ ออกแบบกระบวนการธุรกิจ ทั้งกระบวนการหลักและสนับสนุน ให้ผลประกอบการน่าพอใจ สอดคล้องนโยบาย ไม่ผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน มาตรา 11/1

 • MC : Material and Finished Products Control and Management

  สอน แนะนำ ช่วยเหลือในการบริหารวัตถุดิบ ระบบจัดซื้อ จัดจ้าง การรับเหมา ระบบคลังสินค้า บริหารสินค้าสำเร็จรูป ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารโครงสร้างทางกายภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ขอให้นึกถึงเรา

 • FB : Finance and Budgeting Management

  อบรม สอน แนะนำ หาช่องทาง ช่วยเหลือในการบริหารจัดการระบบการเงิน วิเคราะห์รายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย วางแผนควบคุมงบประมาณ ผลประกอบการอย่างเหนือชั้น วิเคราะห์เพื่อใช้ทางการบริหารธุรกิจ ฯลฯ เน้นผลสำเร็จ จับต้องได้จริง

 • AC : Accounting Management

  อบรม สัมมนา ประชุม แลกเปลี่ยน กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติ ปรึกษาหารือด้านวางแผนการบัญชี ภาษีอากรอย่างมืออาชีพ ตรงประเด็น ได้ผล บอกแบบตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม รับรองว่าคุณไม่ผิดหวัง...แน่นอน

 • QS : Quality System and (Total) Management System

  อบรม สอน ประชุม จัดทำระบบบริหารจัดการทุกประเภท เช่น TQM,ISO9001,ISO14001,OHSAS 18001,มรท.8001,MS-QWL ฯลฯ แบบเหนือชั้น ไม่ใช่แค่ทำให้ได้มาตรฐานและรับใบรับรองไปเท่านั้น แต่จะนำพาไปสู่ความเป็นเลิศ แบบ ++ อีกด้วย