บริการจัดจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริการจัดจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย อันเป็นอีกช่องทางหนึ่งของกลุ่มธุรกิจบริการของ KDV ที่จะนำผู้ผลิต ผู้ขาย ผู้ให้บริการมาสู่โลกออนไลน์ ในการนำเสนอสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพในระดับหนึ่งที่ผ่านการคัดสรร อุปโภคและบริโภคจริงมานำเสนอ

Besides training and consultancy, the company distributes handmade products and has planned to provide other services. These are and will be another channel of the company's business activities.

KDV company will bring the producers, the wholesalers and buyers to the on line world in the presentation of the products including the quality of sales services required by the clients.