จัดจำหน่าย แปรรูปจากผักปลอดสารพิษ

ให้บริการ จัดจำหน่าย แปรรูปจากผักปลอดสารพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากการปลูก ดูแลบำรุงรักษาและเก็บเกี่ยวเอง ท่านจึงมั่นใจได้ในความสะอาด ปลอดภัยและรสชาติที่สด น่ารับประทาน

Distributor of hydroponic vegetables for good environment from planting to harvest.