Clip HD f live U͛βιQu̫ίTⓄṳṧ by AJK
เล่ากฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับปี 2562 สมบูรณ์แบบ
แยกแต่ละ EPISODE

✩การอธิบายกฎหมายแรงงาน อย่างนักกฎหมายนั้น ทำให้รู้ก็แต่ข้อกฎหมาย จะไม่เข้าใจในการนำมาปรับใช้กับการบริหาร “ฅน” และ “องค์การ” คุณจะรู้สึกรู้สาก็ตอนเป็นเรื่องเป็นความ ✺และมันก็สายไปเสียแล้วที่จะย้อนกลับไปแก้ไขสิ่งผิด นายจ้างชอบ ✤ค้าขาย เพราะได้ตังค์ มากกว่า ✤ค้าความ เพราะเสียตังค์ คุณล่ะ ชอบแบบไหน?

 

Click ตามความต้องการชมและฟัง ดังนี้ (จะนำมา Update เสมอ จนครบและจบ)

โดย ????????|อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

 

Episode 1 : ดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม ร้อยละ 15++  

 

  

 

Episode 2 :  ✩การเปลี่ยนตัวนายจ้างต้องให้ลูกจ้างยอม 

ถ้าไปเป็นลูกจ้างของนายจ้างใหม่ สิทธิเก่าเคยได้อะไรกฎหมายให้โอนทั้งหมดไปได้ที่ใหม่ด้วย 
✵แล้วจะต่างกับการโอนสิทธิตามกฎหมายแพ่งฯจ้างแรงงาน มาตรา 577 อย่างไร?

Episode 3มาตรา 17 เรียกว่า “✺สินจ้าง|ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า” •••แต่...กฎหมายใหม่ โผล่  มาตรา 17/1 อาจารย์กฤษฎ์เรียกว่า “✺เงิน (ค่าโง่) ที่ไม่บอกกล่าวล่วงหน้า”►►

 

 

 

Episode 4 : “✺ลากิจทำไมต้องมีธุระจำเป็น และถ้ามีธุระแต่ไม่จำเป็นจะลาได้มั๊ย 

•••✩ลาคลอดบุตร 98 วัน นับวันกันยังไง? รวมตรวจครรภ์ระยะเวลาไหน? กติกาใหม่เป็นอย่างไรกันแน่?
 

 

Episode 5 | • งาน คุณภาพ|ปริมาณ|ค่างานเท่าเทียม ✤ต้องจ่ายเท่ากันแน่หรือ?

พบกับนิยามเหล่านี้และวิถี HR เชื่อมโยงกฎหมายแรงงานเพื่อนำมาบูรณาการกับ 5 มิติให้ครบเครื่องต้มยำกุ้ง หลังจากการ live คราวที่แล้วเมื่อวันที่ 04.02.2562 ใน Episode 4 ••• [0:49:06 hrs.] วันไหว้ตรุษจีน เป็นระยะเวลา 2 เดือนเศษ

✵คุณภาพ
[คุนนะ-] น. ลักษณะที่ดีเด่นของบุคคลหรือสิ่งของ.

✵ปริมาณ
/ปะริมาน/คำนาม
กำหนดความมากน้อยของจำนวน.

✵การประเมินค่างาน (Job Evaluation)
การประเมินค่างาน เป็นเทคนิคหรือวิธีการที่ใช้ในการกําหนดระดับตําแหน่ง (JL) หรืออัตราการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งงานต่าง ๆ ในองค์กร บนหลักการ พื้นฐานของการกําหนดตําแหน่งที่ยึดถือ “งานเป็นหลัก” (Rank – in – Job) เพื่อความเป็นธรรมในการบริหารค่าตอบแทน

♦️การประเมินค่างาน จะเป็นการเปรียบเทียบความสําคัญ ความยาก และคุณภาพของงานในความรับผิดชอบของตําแหน่งงานต่าง ๆ ตาม PML ในองค์กรเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการกําหนดระดับตําแหน่ง หรืออัตราค่าตอบแทนของตําแหน่งงานต่าง ๆ ที่เป็นระบบ เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับของผ้ปฏิบัติงานในองค์การ ตามหลักการ “งานเท่ากัน จ่ายให้เท่ากัน” หรือ “Equal Pay for work of Equal Value”

การประเมินค่างาน (Job Evaluation) จึงเป็นวิธีการดําเนินการอย่างเป็นระบบในการจัดชั้นงาน หรือตีค่างานเพื่อกําหนดระดับตําแหน่งได้อย่าง สมเหตุสมผลเกิดความเป็นธรรม โดยนํางานของตำแหน่งมาวิเคราะห์ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานที่เป็นอยู่ปัจจุบัน โดยอาจกําหนดเป็นองค์ประกอบหรือปัจจัยการประเมินจําแนกระดับการวัด (Scale) ไว้เป็นมาตรฐาน

 

Episode 6 | • เงินในกฎหมาย เงินนอกกฎหมาย และ เงิน 4 ประเภท ✺วิธีการจ่ายปกติและจ่ายเมื่อพ้นสภาพลูกจ้าง ต้องจ่ายและทำอย่างไร

พบกับเรื่องราวของเงินๆ ไม่มีทองมาเอี่ยว ตาม พคร. มาตรา 70 ครับ

▫️เงินที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย” คืออะไร? ต่างจากที่มีหน้าที่ต้องจ่ายนอกกฎหมายอย่างไร? แล้วอะไรคือเงินในกฎหมาย และ เงินนอกกฎหมาย ใช้อะไรมาแยก

▪️ลูกจ้างถูกเลิกจ้างต้องจ่ายค่าจ้าง OT ทุกประเภท และ Հเงินที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย (เงินในกฎหมาย) ลูกจ้างต้องได้รับภายใน 3 วัน นับแต่วันเลิกจ้าง จะนับวันกันยังไงดี?

▫️การจ่ายค่าจ้าง จ่าย OT ทุกประเภท และเงินที่มีหน้าที่ต้องจ่ายตามกฎหมายนั้น มีข้อห้ามอย่าจ่ายเกิน 1 เดือน คืออะไร? ทำไม?

 

Episode 7 :
เงิน 75% เพราะเหตุที่นายจ้างหยุดกิจการต้องจ่ายยังไง? และจ่ายเมื่อใด? กฎหมายเปลี่ยนวิธีการอย่างไรไปจากเดิมบ้าง?

 

Episode 8 :

ค่าชดเชยปกติถูกขยายออกไปสูงสุด 400 วัน หรือ 13.33 เดือน มีหลักเกณฑ์พิจารณาจากอายุงานอย่างไร?

การเลิกจ้าง ได้แก่อะไรบ้าง? ช่วยอธิบายอย่างง่ายๆ แต่ครอบคลุมตามกฎหมายใหม่ด้วย เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติตามได้ เป็นยังไง?

ทุกการเลิกจ้างกรณีไหนจ่ายค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า

 

 

⚖️ Episode 9 | ย้ายโรงงานย้ายที่ทำงานแบบถอนยวง กฎหมายใหม่ตั้งใจออกมาทับคำพิพากษาศาลฎีกา 
สด จาก Pennant Hills เหนือซิดนีย์ NSW ประเทศออสเตรเลีย ครับ
 
 
 
✺จะรับมือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 25 [-2] มาตรา ในปี 2562 อย่างไร? ให้ชาญฉลาดในเชิงรุก
 
 
 f live U͛βιQ⃕u̫ίTⓄṳṧ by AJK
☄️Episode 9 : Move Location พรุ่งนี้กฎหมายใหม่บังคับใช้แล้วจ้า... • ⚖️ Episode IX ••• [0:58:15 hrs.] 
 
Գย้ายโรงงานย้ายที่ทำงานแบบถอนยวง กฎหมายใหม่ตั้งใจออกมาทับคำพิพากษาศาลฎีกา กับ...สูตร 30-30-30-7-30 คืออะไร❓❔
 
▪️ย้ายโรงงาน ย้ายที่ทำงานแบบถอนยวงตามกฎหมายใหม่ แม้ที่ใหม่ที่ย้ายไปจะมีมาก่อนหรือไม่ กฎหมายใหม่ไม่สนใจแล้ว คือ อะไร? ทำไม? จึงออกกฎหมายมาล้มคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานและทำได้จริงหรือ?
 
♦️ใช้สูตร 30-30-30-7-30 คืออะไร?
▫️ลูกจ้างจะถูกย้ายแบบถอนยวง นายจ้างต้องประกาศให้มีข้อความชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้ นั้น มันแค่ไหนกันแน่ ถ้าไม่ชัดเจนและเข้าใจยังไม่พอ จะเกิดปัญหาอะไรตามมา เป็นโมฆะมั๊ย?
.
โดย |อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
 
 
ช่องรายการของ KDV เป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท กฤษฎ์ ดี-วี จำกัด (ประเทศไทย) ซึ่งมอบกรรมสิทธิ์ร่วมในการบริหารจัดการให้กับอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์ แต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการใดๆ ก็ได้ ตามความจำเป็นและเหมาะสม
Note : ทุกคลิปที่เผยแพร่ อนุญาตให้นำไปใช้ได้โดยขอให้อ้างอิงแหล่งที่มาด้วย

 

.