อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์ บรรยาย...
หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่ผู้ประกอบการ
Franchise Swensen s ต้องรู้

19.02.2561 

หลักสูตร "กฎหมายแรงงานที่ผู้ประกอบการ Franchise Swensen's ต้องรู้"
.


 

สนุกมากมายครับ ผู้ประกอบการน่ารักมากๆ เต็มที่สุดๆ ถามตอบกันได้มากมาย ไม่อยากจะกลับ เกือบ 1 ทุ่มนะครับ อาจมีต่อหลังไมค์ อาจารย์กฤษฎ์ยินดีครับ

 

หัวข้อการสัมมนาวันนี้ : หลักสูตรพื้นฐาน ครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้

• โครงสร้าง ความเชื่อมโยงของกฎหมายว่าด้วยแรงงานที่ต้องรู้ เพื่อบูรณาการกับการบริหารและพัฒนาตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมการ Update กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ล่าสุด ปี 2560 ซึ่งออกโดย คสช. และ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• ทำไมกฎหมายแรงงาน 4 ฉบับหลักๆ เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRM and HRD) การบริหารธุรกิจ (Business Management) การพัฒนาองค์การ (OD – Organization Development) และระบบบริหารจัดการ (MS – Management System) ต่างๆ อาทิ ISO9001 , ISO14001 , GMP , HACCP , OSHA18001 เป็นต้น
• สภาพการจ้าง และ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างคืออะไร สำคัญอย่างไร หากไม่ปฏิบัติตามมีโทษทางแพ่งและอาญาอย่างไร ทำไมผู้ประกอบการต้องรู้ และสามารถนำไปสื่อสาร ปรับใช้กับการบริหารจัดการและการบังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร
• ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและโครงสร้างเอกสารที่สำคัญต่อการบริหารจัดการ “ฅน” สัมพันธ์กันอย่างไร ในฐานะผู้บริหารต้องทำความเข้าใจประเด็นใดบ้าง และเป็นอำนาจทางการบริหารของนายจ้าง (สิทธิฝ่ายจัดการ) ซึ่งผู้ประกอบการควรรับนโยบายไปปฏิบัติอย่างไร จึงไม่ขัดกับกฎหมายและนโยบายของนายจ้าง
• การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างทำไมจึงทำไม่ได้ มีวิธีการอย่างไร หากจะเพิ่ม ลด ปรับ แก้ สวัสดิการ เงื่อนไขการจ้างงานจะทำได้อย่างไรบ้าง
• สิทธิฝ่ายจัดการสำคัญหรือไม่ ศาลรับรองอำนาจนายจ้างหรือสิทธิฝ่ายจัดการแค่ไหน อย่างไร เปิดช่องให้เอาเปรียบลูกจ้างได้แค่ไหน
• สัญญาจ้างแรงงานแต่ละประเภทการจ้าง การบอกกล่าว การเลิกสัญญา การยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย
• วันหยุด วันลา และหลักเกณฑ์ที่ควรรู้สำหรับผู้ประกอบการ เพื่อนำไปบริหารจัดการ อนุมัติได้สอดคล้องกับนโยบายและกฎหมายแรงงาน
• ท่านถาม อาจารย์ตอบ

 

.ติดตามจาก f ที่นี่ครับ https://www.facebook.com/KDV.Corp/posts/424236104698441
 

เกร็ดเล็กๆ จาก อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

สัญญาจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน มีแค่ 3 ประเภทใหญ่ๆ เท่านั้น
1.สัญญาจ้างทดลองงาน (พคร.มาตรา 17 วรรค2)
2.สัญญาจ้างประจำ (พคร.มาตรา 17 วรรค2) กฎหมายเรียกว่า “การจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา (การจ้างที่ไม่แน่นอน)”
3. สั
ญญาจ้างพิเศษ (พคร.มาตรา 17 วรรค1+มาตรา 118 วรรคท้าย) กฎหมายเรียกว่า “การจ้างที่มีกำหนดระยะเวลา (การจ้างที่แน่นอน)” ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 

3.1 งานโครงการ 
3.2 งานลักษณะครั้งคราว และ
3.3 งานตามฤดูกาล
.

บริษัทไหน ใครมีมากกว่านี้ 

อาจารย์ถือว่าเป็นสัญญาแยกย่อยแล้วนะครับ ท่านและองค์การล่ะ 
แน่ใจมั๊ยว่าสัญญาจ้างแรงงานที่ทำและใช้อยู่ มันครอบคลุมครบถ้วนจริง

.
อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์ 

นักวิทย์ศิลป์ 
ผู้เชี่ยวชาญ HRM HRD OD Strategic Management TQM ISO 
ผู้นำแห่งกฎหมายแรงงานแบบบูรณาการ อันดับหนึ่งในประเทศไทย
ผู้ไม่เคยแพ้คดีแรงงาน เชี่ยวชาญการบริหาร เข้าใจนายจ้างลูกจ้าง

“ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เป็นธรรม ย้ำหลักสุจริต ไม่คิดเอาเปรียบ”

✺Credit ภาพ : คุณสุจิพงษ์ จันทร
✺Credit Post :  อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

Ref. : www.KRISZD.com
Credit : ꍏj.Kяιꌗz∂ ꀎ-✞ɧąıཞa̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍ṭⒸ
อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
นักวิทย์ศิลป์ Sc̫ίArϯίṧt

ωωω.ƘRISZD.ꉓom

KDV@KRISZD.com

#LeadingThaiSpecialist #บริหารทรัพยากรบุคคล #กฎหมายแรงงานปี2560#Management #KRISZD #number1กฎหมายแรงงานในประเทศไทย #ผู้เชี่ยวชาญHRM_HRD_OD_StrategicManagement_TQM_ISO_Safety_BusinessAnalysis
#AjKriszd #AJK #KDV #สภาพการจ้าง #ที่ปรึกษากฎหมายแรงงานอันดับหนึ่ง#อาจารย์กฤษฎ์ #อาจารย์กฤษฎ์อุทัยรัตน์ #ผ่าประเด็นบริหารฅน#LabourProtection #LabourRelation #KriszdUthairatn #คดีแรงงาน #ทนายความคดีแรงงาน #ไม่เคยแพ้คดีแรงงาน #อันดับ1คดีแรงงาน #ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับพนักงาน #สัญญาจ้างแรงงาน #สัญญาทางธุรกิจทุกประเภท #ชนะคดีOutsource#OutsourceManagement #กฎหมายแรงงาน #SwensenS'