ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2561 (6 มกราคม 2561)

เหมือนทุกปี

 

♦ ปีนี้ 2561 ท่านประธานและรองประธานกรรมการบริษัทเดินทางมาประเทศไทย จึงจัดให้มีการประชุมที่กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมสตาร์บัคส์ เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิล์ล เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา กึ่งทางการ สบายๆ

1. สรุปผลการดำเนินกิจการในปี 2560 ทั้งหมด ทุกแผนงาน

2. ขอความเห็นชอบและอนุมัติแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561 และงบประมาณ

3. ติดตามความก้าวหน้าของโครงการพัฒนา Application "ALADDIN's"

จากนั้น เชิญและเลี้ยงต้อนรับ พร้อมมื้ออาหารกลางวันที่ร้าน ไก่ทอง