รู้หรือไม่❓❔❓❔❓❔❓❔❓❔❓❔
ในประเทศไทยของเรามี ... 11 กรณี กับ 6 แบบของการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานหรือลูกจ้างที่กฎหมายว่าด้วยแรงงานและศาลแรงงานรับรอง

 

 

https://www.facebook.com/KDV.Corp/posts/336942360094483

 

⭕️     อนุญาตให้เผยแพร่หรือนำไปบรรยายได้ โดยอ้างอิงแหล่งที่มาและให้เครดิตเท่านั้น หากพบการเผยแพร่หรือบรรยายโดยไม่อ้างอิงจะมีโทษตามที่กฎหมาย⚖️           บัญญัติไว้สูงสุด ⭕️

เจ้าของลิขสิทธิ์ : บริษัท กฤษฎ์ ดี-วี จำกัด และ อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

#กฎหมายคนทำงานวันละนิด
#สำนักงานกฎหมายและการคดีอาจารย์กฤษฎ์อุทัยรัตน์และผองเพื่อน
#ATTORNEY_AT_LAW_AjKRISZD_UTHAIRATn_and_ASSOCIATES